Föräldrakontrollen finns aktiverad på alla boxar som standard. Ändring eller avaktivering av föräldrakontrollen görs under Meny > Inställningar > Föräldrakontroll.
Gå till AV/PÅ och tryck därefter OK för att aktivera eller avaktivera. Koden är 9999 om ni inte har ändrat den vid något tillfälle.