Om tv-boxen inte kan starta upp korrekt visas oftast ett felmeddelande, nedan förklarar vi vad dessa betyder.


Error 1 - No network available


Har du fått Error 1 betyder det att det inte går någon trafik i nätverkskabeln, kontrollera då att;


  1. Nätverkskabeln är korrekt ansluten mellan tv-box och bostadsswitch. Om du har anslutit nätverkskabeln via ett uttag på väggen bör du testa att ansluta tv-boxen direkt till bostadsswitchen istället.
  2. Nätverkskabeln inte är skadad, leta efter defekter!
  3. Bostadsswitchen är strömsatt och lyser


Error 2 - Could not get an IP-address


Error 2 är nätrelaterat. Det finns kontakt mellan tv-boxen och en enhet på andra sidan kabeln men den lyckas ändå inte få en IP-adress. Kontrollera därför att;


  1. TV-boxen är ansluten till bostadsswitchen och inte till din bredbandsrouter eller annan utrustning som t.ex. homeplugs/powerline adapter.


Error 4 - Could not start the system software


Error 4 är också ett nätrelaterat fel och ofta lätt åtgärdat. Problemet beror sannolikt på att tv-boxen är ansluten till din bredbandsrouter, kontrollera därför att;


  1. TV-boxen är ansluten till bostadsswitchen
  2. Kvarstår problemet kan det vara så att tjänsten inte aktiverats korrekt. Kontakta därför Kalejdo Support för vidare assistans!