Digital-tv-boxen ska anslutas till din bostadsswitch. Observera att digital-tv-boxen INTE får kopplas in via din bredbandsrouter eller annan nätverksutrustning!


Vilka instruktioner som gäller beror på vilket stadsnät du är ansluten till. Kontrollera med din fastighetsägare, med stadsnätet eller med tjänsteleverantören om du är osäker.


Tv:n ansluts via HDMI-kontakten. Om du vill spela in tv-program krävs en tv-box med inspelningsfunktion. För att se på inkommande tv-kanaler ska tv:n ställas in så att den visar signal från HDMI-ingången. För att växla mellan tv-kanalerna använder du digital-tv-boxens fjärrkontroll.