Vissa VIP1113 har stöd för RF styrning, vilket möjliggör att man t.ex. kan hänga tv-boxen bakom tv-apparaten. För att kontrollera om din tv-box kan användas tillsammans med en RF-fjärrkontroll kan du kolla på "Product kit"-numret på utsidan kartongen eller på undersidan tv-boxen. Följande product kit-nummer har stöd för RF: 593849-001-00, 593860-005-00 och 593280-001-00.