Grundinställda PIN-koder är:

  • Köpkod (”familje-PIN”) – 1111
  • Masterkod (”föräldra-PIN”) - 9999

Du kan närsomhelst ändra dessa PIN-koder med Masterkoden.

Om du har ändrat men glömt din Masterkod, behövs en så kallad PUK-kod för att låsa upp PIN-koderna. Du kan beställa en ny PUK-kod via Kalejdo. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!