Genom att trycka INFO aktiveras portalens Funktionsmeny. På funktionsmenyn finns olika funktioner beroende på vilken tv-kanal du valt och vilken boxtyp du har. Om knappen för ljudspår (näst längst till höger i funktionsmenyn) är vit kan du välja ljudspår (på olika språk). Är ikonen grå finns det inget ljudspår för det specifika program du tittar på.