Genom att trycka INFO aktiveras portalens Funktionsmeny. På funktionsmenyn finns olika funktioner beroende på vilken tv-kanal du valt och vilken boxtyp du har. Om textningsikonen (längst till höger i funktionsmenyn) är vit kan du välja textning (på olika språk) samt slå på eller stänga av textningen. Är ikonen grå finns det ingen textning för det specifika program du tittar på.