Har du anslutit tv-boxen via HDMI skall ingången vanligen vara ”HDMI1”, ”HDMI2” eller liknande (benämningarna på olika ingångar skiljer sig för olika fabrikat/modeller).

Har du anslutit tv-boxen via scart skall ingången vanligen vara ”AV1”, ”AV2” eller liknande (benämningarna på olika ingångar skiljer sig för olika fabrikat/modeller).