Kontrollera att tv-boxens ”power”-lampa lyser. Är den röd, står tv-boxen i standby-läge. Kontrollera tv-apparatens ”power”-lampa lyser. Vissa tv-apparater har ingen sådan lampa.