Följande TV-boxar är godkända:

Motorola/Arris

  • Modell VIP1113
  • Modell VIP1003
  • Modell VIP1963 - med inspelningsfunktion
  • Modell VIP1853 - med och utan inspelningsfunktion
  • Modell VIP2853 - med och utan inspelningsfunktion
  • Modell VIP4302 - med och utan inspelningsfunktion


OBS! TV-boxar som använts hos andra operatörer är sannolikt operatörslåsta eller konfigurerade på ett sätt som gör att dom inte fungerar i vår plattform. Kontakta Kalejdo om du är osäker.