Ja, du kan koppla in flera TV-boxar, normalt upp till fyra (4) TV-boxar. Observera dock att TV-utbudet inte per automatik blir detsamma på TV-box 2-4.

Respektive tjänsteleverantör bestämmer villkoren för att aktivera tjänster för flera TV-boxar i ett och samma hushåll. Observera att betal-TV-tjänsterna därför kan kosta extra för fler TV-apparater.